Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam

OKJ 34 762 01 | E-001257/2015/A003

A Szociális gondozó és ápoló szakmát azok számár ajánljuk, akik idősek otthonában vagy a házi segítségnyújtás területén szeretnének elhelyezkedni, illetve akik jelenleg is ilyen területen dolgoznak és szeretnék megszerezni a szükséges végzettséget. A szociális gondozók és ápolók iránt óriási munkaerő piaci igény mutatkozik itthon és külföldön egyaránt.

A jelenleg is a szakmában dolgozóknak lehetősége van egyéni otthoni felkészülésre, melyet havonta egyszer megtartott konzultációk egészítenek ki, amennyiben az előzetes tudás mérésben részt vesznek és azon megfelelően teljesítenek.

Információk

Képzés időtartama: 6 hónap (előzetes tudásszint felméréssel)
Oktatási napok: havonta egyszer szombaton 8:00-16:15-ig
Díjak: 135.000 Ft + 40.000 Ft vizsgadíj + 3.000 Ft egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja
Részletfizetés: 18.000 Ft /hó
Szükséges előképzettség: 8 általános iskolai végzettség
Gyakorlati képzési idő: min. 400 óra (+120 óra szakmai készségfejlesztés)

Képzési helyszínek

Budapest

Képzés kezdete: 2018. szeptember 1. (szombat)
Oktatás helyszíne: 1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
(Olajág Idősek Otthona) (M3-as bekötő úthoz közel)

A tananyag elsajátítása során a résztvevők megismerkednek:

 • a pszichológiai alapismeretekkel
 • a gondozási, ápolási feladatokkal
 • az elsősegélynyújtás alapszabályaival
 • általános gyógyszertannal, gyógyszerkezelés szabályaival
 • az emberi test felépítésével, szervrendszerek működésével, betegségek tüneteivel, lefolyásával
 • szociálpolitika alapelveivel, eszközeivel, a szociális és egészségügyi intézményrendszerrel
 • idős emberek sajátos szükségletek felmérésével, idősgondozás eszközeivel, feladataival
 • az idősellátás adminisztrációjával (gondozási, ápolási terv készítése, napló vezetése stb.)

A szakmai vizsga sikeres letétele után a hallgatók államilag elismert Szociális gondozó és ápoló szakmai végzettséget igazoló középfokú OKJ-s bizonyítványt kapnak. Az Európai Unió országaiban elfogadott Europass típusú bizonyítvány is igényelhető.

Szakmai követelménymodulok, a modulzáró vizsga követelményei:

 • Gondozási-ápolási alapfeladatok – gyakorlati, írásbeli
 • A szükségletek felmérése – gyakorlati
 • Sajátos gondozási feladatok – gyakorlati
 • Gondozási-ápolási adminisztráció – gyakorlati
 • Foglalkoztatás I. – írásbeli
 • Foglalkoztatás II. – írásbeli

A szakmai vizsga részei:

 • Gyakorlati vizsga: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik.
 • Központi írásbeli vizsga: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
 • Szóbeli vizsga: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása. Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

Jelentkezés


Az Ön által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a szükséges regisztráció során és az Ön tájékoztatása céljából használjuk fel, azokat harmadik személyek számára nem szolgáltatjuk ki.