Műszaki cikk eladó + Boltvezető OKJ tanfolyam

OKJ 31 341 03 és OKJ 35 341 01 | E-001257/2015/A002 és A001

A Műszaki cikk eladó + Boltvezető okj tanfolyamot azok számára ajánljuk, akik boltvezetői képzettséget szeretnének, de nincs szakirányú előképzettségük, azaz bolti eladói szakmájuk. A kombinált felkészülés során először egy Műszakicikk eladó OKJ bizonyítványt szerezhetnek meg, azt követően pedig a Boltvezető szakmát, mellyel jogosulttá válnak saját üzletet, boltot nyitni, vagy boltvezetőként, helyettesként elhelyezkedni a kereskedelemben.

A Boltvezető (régi nevén: Kereskedő-boltvezető)a vállalkozás környezetéhez igazodva alkalmazza a megfelelő marketing eszközöket. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését, a raktározást, nyilvántartja a készleteket. Képes az önálló értékesítésre, a bolt szabályszerű üzemeltetésére.

Információk

Képzés időtartama: 5 hónap
Oktatási napok: kéthetente szombaton 8:00-16:15-ig
Díjak: 90.000 Ft + 2 x 30.000 Ft vizsgadíj + 3.000 Ft egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja, összesen: 153.000,-Ft
Részletfizetés: 63.000 Ft – 30.000 Ft – 30.000 Ft – 30.000 Ft/hó
Szükséges előképzettség: 8 általános iskolai végzettség

Képzési helyszínek

Budapest

Képzés kezdete: 2018. január 13. (szombat) MÁRCIUS 1-IG LEHET CSATLAKOZNI!
Oktatás helyszíne: Fasori Evangélikus Gimnázium
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

Debrecen

Képzés kezdete: 2018. január 20. (szombat) MÁRCIUS 1-IG LEHET CSATLAKOZNI!
Oktatás helyszíne: Tóth Árpád Gimnázium (TÁG)
4024 Debrecen, Szombathi István u. 12.

Miskolc

Képzés kezdete: 2018. január 27. (szombat) MÁRCIUS 1-IG LEHET CSATLAKOZNI!
Oktatás helyszíne:

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola
3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.

Eger

Képzés kezdete: 2018. január 20. (szombat) MÁRCIUS 1-IG LEHET CSATLAKOZNI!
Oktatás helyszíne: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola
3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2. 

Szeged

Képzés kezdete: 2018. január 27. (szombat) MÁRCIUS 1-IG LEHET CSATLAKOZNI!
Oktatás helyszíne: Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium
6721 Szeged, József Attila sugárút 26.

A tananyag elsajátítása során a résztvevők megismerkednek:

 • áruk eladásra történő előkészítésének folyamataival
 • a kereskedelmi egységek szabályszerű működésével
 • vevők tájékoztatásának, reklamációk intézésének módjával
 • az áruk megfelelő tárolásának, kezelésének szabályaival
 • a bolti adminisztráció és leltározás módszereivel
 • a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges előírásokkal
 • a fogyasztói ár valamint a munkakörök kialakításának szempontjaival
 • a kereskedelmi vállalkozások alapításának, működésének, megszüntetésének szabályaival
 • az áruforgalmi folyamat szakaszaival, az árubeszerzéssel és árurendeléssel kapcsolatos legfontosabb ismeretekkel
 • a vállalkozás gazdálkodásával és készletezésével kapcsolatos gazdasági számításokkal

A jelentkezők először egy Műszakicikk eladó bizonyítványt szereznek meg, majd a sikeres szakmai vizsgát követően Boltvezető szakmai végzettséget tanúsító középfokú OKJ-s bizonyítványt kapnak. Az Európai Unió országaiban elfogadott Europass típusú bizonyítvány is igényelhető.

A szakmai vizsga részei:

Kereskedelmi ismeretek

 • Gyakorlati vizsga: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés egy kereskedelmi egységben vagy tanboltban, áruforgalmi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása, és egy bizonylat kitöltése az alábbi témakörökből: mennyiségi áruátvétel, minőségi áruátvétel, árváltozás, leltározás, visszáruzás, árufeltöltés, árumozgató eszközök használata, pénztárnyitás, pénztárgépkezelés, pénztárzárás stb.

Eladástan

 • Gyakorlati vizsga: Feladatleírás alapján a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával egy kereskedelmi egységben vagy tanboltban. Az értékesített termékről egy bizonylat kitöltése, az áru becsomagolása és idegen nyelvű párbeszéd lefolytatása.

A műszaki cikkek forgalmazása

 • Szóbeli vizsga: Központilag összeállított, előre kiadott szóbeli tételsor alapján a műszaki cikkek választékáról a vevő tájékoztatása, az igénybevétel feltételeire vonatkozó tanácsadás

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése

 • Írásbeli gyakorlati vizsga: A forgalom/árbevétel és a költségek alakulásának hatása az eredményre. A készlet-, létszám-, bérgazdálkodás elemzése a vállalati eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából

Kisvállalkozások működtetése

 • Szóbeli vizsga: Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Jelentkezés


Az Ön által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a szükséges regisztráció során és az Ön tájékoztatása céljából használjuk fel, azokat harmadik személyek számára nem szolgáltatjuk ki.